DESTEKLER

Teknopark

Teknoparklar Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik özelleşmiş alanlardır. Ar-Ge projeleriniz için teknoparkta yer alarak, 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve avantajlardan yararlanabilir, bu avantajlar ile hem Ar-Ge maliyetlerinizi düşürüp hem de Ar-Ge çalışmaları sonucu ticarileşen ürünlerin rekabetçiliğini arttıracak vergi avantajlarını kullanabilirsiniz.
Vergi avantajlarına ek olarak teknoparklarda yer alarak üniversiteler ile iş birlikleri arttırılabilir, nitelikli insan kaynağına erişiminizi arttırabilir, diğer Ar-Ge şirketleri ile bir arada hareket ederek sinerjik bir etki sağlayabilirsiniz.

Başvuru Şartları
  • Ar-Ge projesine sahip olmak
  • Tematik teknoparklar için kümelenme konusuna uygun alanlarda faaliyet göstermek ve proje yapmak
Teknopark ile Sağlanan Avantajlar
  • Gelir vergisi stopaj desteğinden %100 muafiyet
  • SGK İşveren Payından %50 muafiyet
  • Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan tescillenmiş ürünlerin gelirlerinden %100 kurumlar vergisi muafiyeti
  • KDV muafiyeti
  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • Temel bilimler istihdamında asgari ücret maaş desteği
  • Damga vergisi muafiyeti  

REFERANSLARIMIZ