DESTEKLER

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Ar-Ge altyapınızı oluşturmak için başlangıcı 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yapın. KOBİ’ler için ilk faz Ar-Ge desteği olan 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yenilikçi çalışmalarınız için can suyu sağlayabilirsiniz. Ürün ve süreç geliştirme çalışmalarınız için prototip ve pilot ölçeğe yönelik maliyetleriniz için bu destekten yaralanabilirsiniz.

Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: 18 Ay
Destek Üst Limiti: 500.000 TL
Başvuru Zamanı: Sürekli
Destek Oranı: %75

Desteklenen Proje Gider Grupları
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
  • Proje danışmanlık giderleri
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar

REFERANSLARIMIZ