DESTEKLER

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Markalaşma yolunda üretim kapasitenizi arttırmak, kurumsallaşmak, insan kaynağı gelişimi ve ürün çeşitliliğinizin arttırılması için KOBİGEL Desteği’nden faydalanın. Ayrıca bu destek ile proje yönetim kapasitenize katkı sağlayın.

Başvuru Zamanı: Çağrılı
 
Üst Limit: 1.000.000 TL
                   Geri Ödemesiz Destek- En fazla 300.000 TL
                   Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL
 
Proje Süresi: 8 36 Ay

Desteklenen Proje Giderleri: Program kapsamında personel, makine-techizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.
 
Destek Oranları: %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir). Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür. 

REFERANSLARIMIZ