DESTEKLER

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile büyük ölçekli Ar-Ge projelerinizin maliyetlerini azaltıp, rekabetçiliğinizi arttırın. Ar-Ge ekosistemindeki yerinizi kuvvetlendirip inovatif marka algınızı güçlendirin.
 
Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: 36 Ay
Destek Üst Limiti: Üst limit bulunmamaktadır.
Başvuru Zamanı: Sürekli
Destek Oranı: %60
 
Desteklenen Proje Gider Grupları 
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar
REFERANSLARIMIZ