DESTEKLER

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile büyük ölçekli Ar-Ge projelerinizin maliyetlerini azaltıp, rekabetçiliğinizi arttırın. Ar-Ge ekosistemindeki yerinizi kuvvetlendirip inovatif marka algınızı güçlendirin.

2019 yılı ikinci yarısı itibariyle bu programa sadece KOBİ'ler başvurabilmektedir. TÜBİTAK 1507 ve 1501 programlarının çağrılarını ortak yürütmektedir. Çağrılar yılda 2 kez açılmakta olup, TÜBİTAK tarafından yayınlanan çağrı içeriği ve "Öncelikli Alanlar" listesi baz alınarak başvuru yapılabilmektedir. Çağrı içeriği için buraya tıklayınız.
 
Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: 36 Ay
Destek Üst Limiti: Üst limit bulunmamaktadır.
Başvuru Zamanı: Çağrılı
Destek Oranı: %75
 
Desteklenen Proje Gider Grupları 
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar
REFERANSLARIMIZ