DESTEKLER

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Ar-Ge altyapınızı oluşturmak için başlangıcı 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yapın. KOBİ’ler için ilk faz Ar-Ge desteği olan 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yenilikçi çalışmalarınız için can suyu sağlayabilirsiniz. Ürün ve süreç geliştirme çalışmalarınız için prototip ve pilot ölçeğe yönelik maliyetleriniz için bu destekten yaralanabilirsiniz.

2020 yılı itibariyle bu program çağrı esaslı yapıya geçmiştir. Çağrılar yılda 2 kez açılmakta olup TÜBİTAK tarafından yayınlanan çağrı içeriği ve "Öncelikli Alanlar" listesi baz alınarak başvuru yapılabilmektedir. Güncel öncelikli alanlar için buraya tıklayınız.

Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: 18 Ay
Destek Üst Limiti: 600.000 TL
Başvuru Zamanı: Çağrılı
Destek Oranı: %75

Desteklenen Proje Gider Grupları
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
  • Proje danışmanlık giderleri
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar

REFERANSLARIMIZ