DESTEKLER

İhracat Destekleri

1- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Desteğin Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

Üst Limit: 5.000 ABD Doları

Destek Unsurları:

  Üst Limit Destek Oranı
Ulaşım
(En Fazla 2 Şirket Çalışanı için)
Günlük 50 ABD Doları  %70
Konaklama
(En Fazla 2 Şirket Çalışanı için)
Kişi başı 150 ABD Doları
 
2- Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Desteğin Amacı: Bu Karar’ın amacı, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Üst Limit: Yıllık En Fazla 250.000 ABD Doları

Destek Unsurları:

  Destek Üst Limiti Destek Oranı
Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri  250.000 ABD Doları  %50
Belgelendirme Tetkik Giderleri
İlk Yıla Ait Belge Kullanım Ücretleri
Test/Analiz Raporu Giderleri
Zorunlu Kayıt Ücretleri
Tarım Ürünleri Analizine İlişkin Sağlık/Güvenlik Sertifikası Ücreti
Tarım Ürünleri Analizine İlişkin Akreditasyon Ücreti
 
3- Fuar Katılım Desteği

Desteğin Amacı: Bu destek ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Katılım iki şekilde olabilmektedir:
  • Bireysel Katılım
  • Milli Katılım
Üst Limit: Genel Fuarlarda 80.000 ABD Doları
                  Sektörel Fuarlarda 120.000 ABD Doları

Destek Unsurları:

  Destek Üst Limiti Destek Oranı
Yer Kirası  
Genel Fuarlarda 80.000 ABD Doları
Sektörel Fuarlarda 120.000 ABD Doları
 %75
Stand Konstrüksiyonu ve Dekorasyon 
Nakliye, Gümrükleme, Sigorta
Organizatör Hizmet Bedeli
Temsilci Ulaşım Masrafları
 
4- Tasarım Desteği

Desteğin Amacı: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Destek 4 kapsamda değerlendirilir:
  • Tasarımcı Şirket
  • Tasarım Ofisi
  • İş birliği Kuruluş
  • Ürün Geliştiren İşletmeler
Üst Limit: Her bir destek kalemine ve kapsama göre değişkenlik gösterir.

Destek Unsurları:

Tasarımcı Şirketler Tasarım Ofisleri İş Birliği Kuruluşları Ürün Geliştiren İşletmeler Destek Oranı
Tanıtım Tanıtım Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri Tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri %50
Kurulum, Dekorasyon Kurulum, Dekorasyon Sergi Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri
Kira Kira Bienal Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderler
Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tesciline İlişkin Giderler Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tesciline İlişkin Giderler Tasarım fuarı ve tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları  
Tasarımcı ve modelistlerin brüt maaş giderleri Tasarımcı ve modelistlerin brüt maaş giderleri Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri  
Danışmanlıklara ilişkin giderler Danışmanlıklara ilişkin giderler    

5- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

5.1- Yurt Dışı Birim Desteği

Desteğin Amacı: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderlerinin belirlenen oranlarda Bakanlık tarafından desteklenmesidir.

Üst Limit: Destek Ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Destek Unsurları:

  Destek Üst Limiti Destek Oranı
Mağaza 120.000 ABD Doları
%50
Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa 100.000 ABD Doları
 
5.2- Marka Tescil Desteği

Desteğin Amacı: Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markası olan şirketler için bu markalarını dünyanın herhangi bir ülkesinde tescil ettirme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı bakanlık tarafından desteklenmesidir.

Üst Limit: 50.000 ABD Doları

Destek Oranı: %50

Destek Süresi: En Fazla 4 yıl

5.3- Tanıtım Desteği

Desteğin Amacı: Şirketler ve İş birliği Kuruluşlarınca veya organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin Bakanlık tarafından desteklenmesidir.
Üst Limit: Yıllık 250.000 ABD Doları

Destek Süresi: 4 Yıl

Destek Unsurları:

  Destek Üst Limiti Destek Oranı
Katalog Bastırma  Yıllık 250.000 ABD Doları  
 %60
 
Sosyal Medya
Dergi
Gazete
TV Reklamları ve Pop-Up Mağazacılık Harcamaları

6- Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Desteğin Amacı: Küresel Tedarik Zinciri Desteği, Türkiye’de Üretim Yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamul üretimi ve ihracat yetkinliklerini artırmayı hedefleyen bir destek programıdır.

Üst Limit: 1.000.000 ABD Doları

Destek Süresi: En Fazla 2 Yıl

Destek Unsurları:

  Destek Üst Limiti Destek Oranı
Makine, Ekipman, Donanım, Laboratuvar ve Test Cihaz Alımı  
Toplamda 1.000.000 ABD Doları
 %50
Yurt dışı Seyahat ve Ofis Depo Harcamaları
Yazılım Alımı
Eğitim ve Danışmanlık Harcamaları
Sertifikasyon, Test- Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları
 
7- Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık ve Rapor Desteği

Desteğin Amacı: Uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin Bakanlık tarafından desteklenmesidir.

Üst Limit: 200.000 ABD Doları

İki şekilde olmaktadır:
  • Şirketler için %60
  • İş birliği kuruluşlar için %75 oranında desteklenmektedir.
8- İstihdam Yardımı

Desteğin Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) unvanına sahip olan firmalarda nitelikli yönetici ve personelin istihdam edilmesini sağlamak amacıyla personel brüt ücretinin Bakanlık tarafından belirlenen oranlarda desteklenmesidir.

Destek Süresi: 1 Yıl
 
Üst Limit:

Personel Azami Destek Miktarı (ABD Doları/Yıl)
Yönetici 18.000
1 Eleman 9.000

REFERANSLARIMIZ