DESTEKLER

Ar-Ge Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tescilli bir merkez olarak Ar-Ge biriminizin kurumsallaşmasını sağlarken 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki vergi avantajlarından faydalanarak Ar-Ge çalışmalarınıza finansman oluşturabilirsiniz. Ar-Ge Merkezi kurulumu ile Ar-Ge personellerinin maliyetlerinde %25’e, toplam Ar-Ge harcamalarınızda ise %30’a varan maliyet düşüşü yakalayabilirsiniz. Vergi avantajının yanı sıra bu tescille birlikte diğer Ar-Ge şirketlerinin de bulunduğu yenilikçi ekosistemde çok daha iyi tanınan ve teknolojiye yön veren bir şirket haline gelebilirsiniz.
Başvuru Şartları:
  • Minimum 15 tam zaman eş değer Ar-Ge Personeli (NACE Kodları için minimum 30 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli) 29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı, 29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı, 29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı, 29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil), 29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı, 29.10.07 -Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.), 30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar, 30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı, 30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı, 30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
  • Tanımlı, izolasyonu ve izlenebilirliği sağlanmış lokasyon,
  • Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğine yönelik projeler
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Faydalar
  • Gelir Vergisi Stopajı’nda %80-95 arası muafiyet
  • SGK İşveren payından %50 muafiyet
  • Ar-Ge harcamaları için %100 kurumlar vergisi muafiyeti
  • Ar-Ge’ye ait evraklar için %100 damga vergisi muafiyeti
  • Temel Bilimler İstihdamında asgari ücret maaş desteği
  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • Siparişe dayalı yürütülen Ar-Ge faaliyetleri için kurumlar vergisi muafiyetinin %50 oranında siparişi veren firma ile paylaşımı

REFERANSLARIMIZ