DESTEKLER

1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Dünyanın teknoloji ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları ile küresel arenada söz sahibi olun. Uluslararası ortaklık yapısına sahip Ar-Ge çalışmaları ile hem teknoloji paylaşımı sağlayın hem de farklı pazarlara açılın.


Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: Kısıtlama yoktur
Destek Üst Limiti: Üst limit bulunmamaktadır
Başvuru Zamanı: Sürekli
Destek Oranı: %60 - %75
 
Desteklenen Proje Gider Grupları 
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
  • Proje danışmanlık giderleri
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar

ERA-NET kapsamında yapılan müracatlarda ulusal fon mekanizması süreci  1509 programının çok benzeri olan TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında ilerlemektedir.

REFERANSLARIMIZ