DESTEKLER

Hizmet Sektörü Destekleri

Destek kapsamındaki sektörler aşağıdaki gibidir: 

Teknik Müşavirlik
Sağlık Turizmi
 • Sağlık Kuruluşları
 • Sağlık Turizmi Şirketleri
Film Sektörü
 • Film Dağıtıcısı ve/veya Yapımcı Şirketler
 • Film Platosu/Stüdyo İşleten Şirketler
Bilişim ve Yönetim Danışmanlığı
 • Yazılım
 • Bilgisayar Oyunu
 • Mobil Uygulamalar
Eğitim
 • Üniversite ve İleri Teknoloji Enstitüleri
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul
 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Vakıflar Tarafından Kurulan Meslek Yüksekokulları
Lojistik
Yayıncılık

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 
 • Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin arttırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanması amaçlanır.
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları  
 • Teknik Müşavirlik Şirketleri’nin yurt dışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurt dışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi amaçlanır.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği 
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye’de yerleşik kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TURQUALİTY programı kapsamında, Türk Malı ve Hizmeti imajının oluşturulması amacıyla yurt içi ve dışında gerçekleştirilen her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanır.
Destek Üst Limiti: Destek tutarları sektörlere, pazara, destek unsurlarına göre farklılık göstermekte olup, azami 500.000 ABD Doları’na kadar destek verilebilmektedir.
 
Destek Unsurları:

Sağlık Turizmi Film Bilişim Eğitim
Hasta Yol Yurt Dışı Pazarlama Oyun/uygulama Geliştirme Yurt içi Tanıtım/Eğitim
Tercümanlık Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Komisyon  
Yurt içi Tanıtım/Eğitim Ürün/marka/imaj Yerleştirme Pazara Giriş  

REFERANSLARIMIZ