DESTEKLER

KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ulusal teknoloji odaklarına yönelik gerçekleştirdiğiniz Ar-Ge çalışmalarının üretime geçmesi için finansman sağlayın. Yüksek katma değerli ürün ve üretim altyapısı ile ülke ekonomisine katkı sağlayın.
 
Başvuru Şartları:

2 farklı kapsamda başvuru yapılmaktadır.

1. Kapsam: Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi sağlamak

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

Düşük ve orta-düşük teknoloji alanları için destek üst limiti 700.000 TL geri ödemeli ve 300.000 TL geri ödemesiz olmak üzere toplamda 1.000.000 TL'dir.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanları için destek üst limiti 3.500.000 TL geri ödemeli ve 1.500.000 TL geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 TL'dir.

2. Kapsam: Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak 
 
  • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
  • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
  • Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  • Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması
esastır.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler için destek üst limiti 4.200.000 TL geri ödemeli ve 1.800.000 TL geri ödemesiz toplam 6.000.000 TL'dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Destek Kalemleri Destek Oranları
Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

REFERANSLARIMIZ