DESTEKLER

Stratejik Ürün Destek Programı

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu ileri teknoloji ürünlerin üretimi için büyük ölçekli kuruluşlar ile iş birlikleri yaparak Ar-Ge ve seri imalat ihtiyaçlarınıza yönelik destek sağlayın.
 
Üst Limit: 5.000.000 TL
Proje Süresi: En çok 36 Ay
 
Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Başlıkları Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)
Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
Geri Ödemesiz- Geri Ödemeli)
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği  
 
 
%70
%100
Yazılım Giderleri Desteği  
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği

REFERANSLARIMIZ