DESTEKLER

Stratejik Ürün Destek Programı

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu ileri teknoloji ürünlerin üretimi için büyük ölçekli kuruluşlar ile iş birlikleri yaparak Ar-Ge ve seri imalat ihtiyaçlarınıza yönelik destek sağlayın.

Bu program "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı bünyesine alınmıştır. Seri üretime yönelik destek verilmektedir.
 
Üst Limit: Geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere 6.000.000 TL
Proje Süresi: 8 - 36 Ay
 
Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Kalemleri Destek Oranları
Makine-teçhizat desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%30 Geri ödemesiz)]
Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%30 Geri ödemesiz)]
Personel gideri desteği** Geri ödemesiz
Referans numune gideri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%30 Geri ödemesiz)]
Hizmet alımı desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%30 Geri ödemesiz)]

* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
REFERANSLARIMIZ