DESTEKLER

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOBİ veya Girişimciyseniz uygulamaların sistematik ve bilimsel yaklaşımla ele alındığı proje çalışmalarınızı bu program kapsamında fonlayarak yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretin.
 
Üst Limit: 750.000 TL
Proje Süresi: 8 - 24 Ay

Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Türü Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı
Kira Desteği* Teknopark içi - 30.000
Teknopark dışı - 24.000
%75
Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği  150.000 %75
Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)  300.000 %75
Personel Gideri Desteği** 150.000 %100
Başlangıç Sermayesi Desteği  20.000 %100
Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği  25.000 %75
Eğitim Desteği  10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  20.000
Proje Tanıtım Desteği  5.000
Yurtiçi/Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği  25.000

*Kira desteği sadece girişimcilik desteği ile kurulmuş olan firmalar için verilmektedir.

**Personel desteği üst limitleri net asgari ücretin katları şeklinde hesaplanır. Öğrenim durumu katsayısı; üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1.25, lisans için 1.5, yüksek lisans için 1.75, doktora için 2’dir.


REFERANSLARIMIZ