DESTEKLER

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOBİ veya Girişimciyseniz uygulamaların sistematik ve bilimsel yaklaşımla ele alındığı proje çalışmalarınızı bu program kapsamında fonlayarak yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretin.
 
Üst Limit: 750.000 TL
Proje Süresi: En çok 24 Ay

Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Türü Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz.  
Kira Desteği Teknopark içi - 30.000
Teknopark dışı - 24.000
%75
Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 %75
Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 %75
Personel Gideri Desteği 150.000 %75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 %100
Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği 25.000  
 
 
%75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi/Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

REFERANSLARIMIZ