DESTEKLER

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Ulusal teknoloji ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge projeleri ile ülkemiz teknoloji seviyesini ileri taşıyın. Uluslararası seviyede rekabet edebilecek yerli çözümler geliştirin.
 
Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.
Destek Üst Limiti: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.
Başvuru Zamanı: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.
Destek Oranı: Sanayi %60, KOBİ %75
 
Desteklenen Proje Gider Grupları
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
  • Genel gider (%10)
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar
REFERANSLARIMIZ