HİZMETLERİMİZ

Mali Yapılanma ve DenetimMali Yapılanma ve Denetim

ARGEDEM olarak 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde sağlanan faydaların muhasebe ve insan kaynakları tarafında doğru, izlenebilir ve verimli bir şekilde uygulanabilmesine yönelik hizmet sağlamaktayız. Ekibimizdeki mali uzmanlar ve çözüm ortağımız olan yeminli mali müşavirlerin desteği ile teşvik ve vergi avantajlarına yönelik takip sistemlerinin hem firma hem de mevzuat ve kanunlara uygun şekilde kurulumu ve yaşatılmasını sağlıyoruz. Çok sayıda örnek ve mali uzmanların görüşleri doğrultusunda en iyi uygulama örneklerini firmalarımız ile paylaşıyoruz.

Bu hizmete yönelik sağladığımız destekler aşağıdaki gibidir.
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi, kamu destekli proje ve teknokent aylık kayıtlarının değerlendirilmesi ve teşvik uygulamasına yönelik puantaj çalışmasının yapılması, Bakanlığa aylık olarak yapılacak bildirimlerin gerçekleştirilmesi
 • Kurumun bilgi sistemlerinin kanunlar ile tanımlanan 5746/6676 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılandırılması
 • Uygun Ar-Ge / Tasarım Merkezi, kamu destekli proje ve teknokent gider tiplerinin belirlenmesi
 • Hesap planının yapılandırılması
 • Kurumlar vergi beyannamesinde Ar-Ge indiriminin uygulanmasına yönelik metotların aktarımı
 • Uygun gider tiplerinin belirlenmesi 
 • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl kapanışlarında Ar-Ge hesaplarının genel kontrolü
 • Şirkete özel durumlar için özelge hazırlanmasında destek sağlanması
 • SGK ve gelir vergisi stopaj teşviklerinin hesaplanması
 • Personel maliyetlerinin proje bazlı dağıtımı ve takibi
 • Proje maliyetlerinin alt kırılımlar açısında yönetimi

REFERANSLARIMIZ