HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Kurulumu ve YönetimiAr-Ge / Tasarım Merkezi Kurulumu ve Yönetimi

ARGEDEM olarak kurumların ar-ge tasarım altyapılarını analiz ederek Ar-Ge tasarım merkezi olma yolunda stratejik yol haritalarını oluşturuyoruz. Bu yol haritasının oluşturulmasında sanayi ve teknoloji bakanlığının beklentilerinin ve yasaların gerekliliklerinin firmaların yetenek ve beklentileri ile ortaklaştırılması sağlanarak tüm sürecin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini hedefleriz. Kurulum sürecinde şirketlerin mevcut altyapı ve yetkinliklerini erişebilecekleri potansiyel doğrultusunda geliştirmeye çalışırken yine sürdürülebilirlik hizmetleri kapsamında da aynı yaklaşım ile uzun süreli stratejik bir çözüm ortağı olarak çalışmayı ilke edinmekteyiz. Yürütme ve yönetim süreçleri dahilinde teknik ve mali operasyonların birbiri ile uyumunu sağlayarak firmalarımız için faydayı arttırmayı amaçlarız.

ARGEDEM olarak prensibimiz bütünsel bir yaklaşım ile sanayi ve teknoloji bakanlığı ile firmalarımız arasında bir arayüz olarak hizmet verirken sürecin her adımında yönlendirme sağlamaktır.

Bu kapsamda hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yapılabilirlik Analizi
 • Kurum Ar-Ge/Tasarım altyapısının değerlendirilmesi
 • Ar-Ge/Tasarım insan kaynağı değerlendirilmesi
 • Kurumun fiziki koşullarının analizi
 • Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulumuna ve beklenen potansiyel faydaya yönelik analiz ve stratejik yol haritası oluşturulması
Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulum Hizmeti
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi insan kaynağının değerlendirilmesi, seçimi ve organizasyon yapısının oluşturulması
 • Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, seçimi ve dokümantasyonu
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi için tanımlı alanın seçimi
 • Kurumun proje yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması
 • Kurumun Ar-Ge/Tasarım stratejilerinin ve hedeflerinin değerlendirilerek yapılandırılması
 • Kurumun dokümantasyon süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması
 • Kurumun performans değerlendirme, yenilikçiliğe özendirme ve ödüllendirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması
 • Ar-Ge ve Tasarım desteklerine yönelik farkındalığın arttırılması
 • Üniversite – Sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulması
 • Başvuru dokümanının oluşturulması
 • Başvuruya uygun olarak sunum ve savunma stratejisinin oluşturulması
 • Sunumların oluşturulması
 • Başvuru değerlendirme süreci takibi ve yönetimi
Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yönetim Hizmetleri

Teknik Hizmetler
 • Ar-Ge Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talepleri ve gelişim potansiyeli doğrultusunda yıllık ilerleme hedeflerinin belirlenmesi
 • Projelerin takibi, başlama ve tamamlanma süreçlerinin yönetimi
 • Fikri mülkiyet, bilimsel sunum ve yayınlar için süreç takibi ve yönlendirme
 • Üniversite – Sanayi işbirliklerinin takibi ve yönetimi
 • Ar-Ge desteklerine yönelik projelerin niteliklerinin değerlendirilmesi ve yönlendirme
 • Değişen mevzuatlar, yeni destek programları ve değişen bakanlık beklentilerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme
 • Yıl içinde bakanlık arayüzü üzerinden düzenli olarak gerekli bildirimlerin yapılması
 • İnsan kaynağının niteliğine ve şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve takibi
 • Faaliyet raporlarının oluşturulması ve sürecin takibi
 • Faaliyet raporlarının değerlendirilmesine yönelik sunum ve savunma stratejisinin oluşturulması
 • Faaliyet raporlarına yönelik sunumların hazırlanması
Mali Hizmetler
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezinin aylık kayıtlarının değerlendirilmesi ve teşvik uygulamasına yönelik puantaj çalışmasının yapılması, Bakanlığa aylık olarak yapılacak bildirimlerin gerçekleştirilmesi
 • Kurumun bilgi sistemlerinin kanunlar ile tanımlanan 5746/6676 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılandırılması
 • Uygun Ar-Ge/Tasarım gider tiplerinin belirlenmesi
 • Hesap planının yapılandırılması
 • Kurumlar vergi beyannamesinde Ar-Ge indiriminin uygulanmasına yönelik metodların aktarımı
 • Uygun gider tiplerinin belirlenmesi 
 • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl kapanışlarında Ar-Ge hesaplarının genel kontrolü
 • Şirkete özel durumlar için özelge hazırlanmasında destek sağlanması
 • SGK ve gelir vergisi stopaj teşviklerinin hesaplanması
 • Personel maliyetlerinin proje bazlı dağıtımı ve takibi
 • Proje maliyetlerinin alt kırılımlar açısında yönetimi
 • Sağlanan teşviklere yönelik iç bilgilendirme ve raporlama

REFERANSLARIMIZ