HİZMETLERİMİZ

Teknokent Şirket Kurulum ve YönetimiTeknokent Şirket Kurulum ve Yönetimi

ARGEDEM olarak firmalarımızın Ar-Ge ve tasarım birimlerinin gelişimi amacı ile bu birimlerin teknokentlere yerleşimi ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki muafiyetlerden yararlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Bu süreçlerde kurumların yönetim ve iş yapış biçimlerine en uygun yapılandırmanın seçimi, uygun teknokent opsiyonlarının araştırılması, teknokent bünyesinde gerçekleştirecekleri projelerin kurgulanması ile yönetimsel ve mali açıdan firmalar için verimli bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Teknokent şirketlerimiz kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde mali ve idari yapılandırma yaparak riskleri azaltan ve karlılığı arttıran bir kurgu ortaya koyuyoruz.

ARGEDEM olarak teknokent firmalarımız için yeni fırsatlara yönelik yeni projelerin oluşturulması ve projelerin yönetimi ve raporlanmasında çok boyutlu bir hizmet yaklaşımını benimsiyoruz.

Teknokent kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Başvuru Hazırlama
 • Teknokente uygun projelerin belirlemesi (Projelerin Ar-Ge niteliği ve maliyet kriterleri açısından incelenmesi)
 • Teknokente sunulacak projenin kapsamının şekillendirilmesi
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 • Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 • Teknokent başvurusunun yapılması
 • Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 • Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 • Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması
 
Teknokent Faaliyet Danışmanlığı
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerini Desteklenmesi Kanunları kapsamında mali yapılandırmanın oluşturulması
 • Gelir vergisi stopaj ve SGK işveren payı muafiyetlerinin puantaj raporlarına uygun olarak hesaplanması
 • Aylık teknokent raporlarının teknik içeriklerinin oluşturulması
 • Ürün raporlarının hazırlanması
 • Mevzuat değişimleri hakkında bilgilendirme ve yapısal yönlendirmenin sağlanması

REFERANSLARIMIZ