HİZMETLERİMİZ

KOSGEB Proje Hazırlama ve YönetimiKOSGEB Proje Hazırlama ve Yönetimi

ARGEDEM olarak KOSGEB desteklerinin içerik ve mevzuat açısından KOBİ’lerimize uygunluğunun değerlendirilmesi ile destek süreçlerini başlatıyoruz. Hizmetlerimiz kapsamında KOBİ’lerimizin temel ihtiyaçlarından başlayarak büyümeleri, kapasitelerini arttırmaları, yeni ürün geliştirmeleri, kurumsallaşmaları ve markalaşmalarına yönelik izledikleri yolda daha iyisini yapabilmeleri için imkan oluşturmayı amaçlıyoruz.

ARGEDEM olarak KOSGEB destekleri kapsamında verdiğimiz tüm hizmetlerde, fikirden ve ihtiyaçtan ödemelerin alınmasına kadarki süreçlerde yönlendirici bir çözüm ortağı olarak hizmet vermeye gayret ediyoruz.

KOBİ’lerin ayakta kalması, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olmaları ve rekabetçi konuma gelmeleri için bu destek mekanizması kapsamında potansiyelin en iyi şekilde kullanılması için çalışıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:
 
  • İşletme Geliştirme Programı kapsamında gerekli müracaatların yapılması, evrakların kontrolü ve ödeme süreçlerinin takibi
  • Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında proje fikirlerinin değerlendirilmesi, projelendirme, müracaatın gerçekleştirilmesi, giderlerin ve teknik ilerleyişin takibi, gider beyanlarının gerçekleştirilmesi, ödemelerin takibi ve gerekli raporların hazırlanması
  • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında açılan çağrılara uygun olarak projelerin oluşturulması, başvuruların gerçekleştirilmesi, giderlerin ve teknik ilerleyişin takibi, dönemsel olarak ilerleme raporlarının oluşturulması ve ödemelerin takibi
  • Seri üretim ve ticarileşmeye yönelik diğer programların (KOBİ - TEKNOYATIRIM, Stratejik Ürün Destek Programı, TEKNOPAZAR Destek Programı vb.) firmaların ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi, başvuru hazırlama ve sunum süreçleri, raporlama ve ödemelerin takibi

REFERANSLARIMIZ