HİZMETLERİMİZ

TÜBİTAK TEYDEB Proje Hazırlama ve YönetimiTÜBİTAK TEYDEB Proje Hazırlama ve Yönetimi

ARGEDEM olarak kurumların Ar-Ge proje fikirlerini TÜBİTAK’ın değerlendirme kriterleri ışığında ele alarak fonlama için en iyi potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe uygun olarak fikirlerin yenilikçi boyutlarının ve bu yeniliği destekleyen Ar-Ge çalışmalarını sistematik ve bilimsel bir şekilde yapılandırıyoruz. Kuruma ve fikre uygun olarak proje yönetim metodolojisi oluşturarak projenin hedeflerine ulaşması için yöntem tanımlıyoruz. Sadece başvuru hazırlanmasında değil desteklenen projelerin gerek teknik gerekse mali süreçlerini uçtan uca hizmet yaklaşımı ile en yüksek faydayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Çağrıları ve yeni destek programları takip ederek firmalara uygunluk değerlendirmesi yapıyor ve bu değerlendirme kapsamında proje şekillendiriyoruz.

ARGEDEM olarak verdiğimiz hizmetler ile hem kurumlarımız hem de ulusal teknoloji seviyesini geliştirmeye yönelik kolaylaştırıcı bir rolle ulusal fayda sağlamayı esas alıyoruz.

TÜBİTAK-TEYDEB programları kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:
 
Proje Hazırlama
 • Proje seçimi (Ar-Ge niteliği, yenilikçi boyutu, kurum altyapısının uygunluğu, çağrı hedefleriyle uyumluluk ve katma değer boyutlarının incelenmesi)
 • Proje kapsamının oluşturulması
 • Proje zaman ve kaynak planlaması (Proje planının oluşturulması, kilometre taşları ve çıktıların tanımlanması, proje ekibi ile faaliyetlerin eşleştirilmesi)
 • Proje bütçesinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması
 • Üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulumu
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
 • Projenin Prodis sistemi üzerinden başvurusunun yapılması
 • Proje sunum ve savunma stratejilerinin oluşturulması
 • Proje sunumunun hazırlanması
 • Proje değerlendirme süreçlerinin takibi
 • Proje sözleşme sürecinin yönetilmesi
 • Proje faaliyetleri, insan kaynağı ve bütçenin takibine yönelik yol haritasının oluşturulması
 
Proje Yürütme
 • Projenin belirlenen hedefler doğrultusunda takibi
 • Proje giderlerinin dönemsel takibi
 • Projeden doğan vergisel avantajlara dair bilgilendirmenin yapılması ve yapının kurulması
 • Dönemsel mali raporların hazırlanması ve Yeminli Mali Müşavir kontrol sürecinin yönetimi
 • Projenin dönemsel teknik raporlarının hazırlanması
 • İzleyici öncesi hazırlıkların yapılması ve sürecin yönetilmesi
 • TEYDEB tarafında yürütülen kontrol ve ödeme süreçlerinin izlenmesi
 • Proje sonuç raporu hazırlanması

REFERANSLARIMIZ