DESTEKLER

TEYDEB 2.0 Genel Sanayi Destekleri Programı (SADE)

TÜBİTAK’ın her ölçekteki kuruluşa yönelik yeni programı olan SADE ile desteklere tek çatı altından erişin. SADE Programı ile sistematik, yenilikçi ve ekonomik değeri yüksek Ar-Ge çalışmalarınız için fon oluşturarak, büyümenize katkı sağlayın.
 
Destek Tipi: Hibe
Proje Destek Süresi: 36 Ay
Destek Üst Limiti: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.
Başvuru Zamanı: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.
Destek Oranı: %60 - %75
 
Desteklenen Proje Gider Grupları
  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri
  • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri
  • Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işlere ilişkin giderler
  • Hizmet alımı giderleri
  • Malzeme giderleri
  • Proje danışmanlık giderleri
  • Genel gider (%10)
+ 5746 Sayılı Kanun’un Sağladığı Vergisel Avantajlar

REFERANSLARIMIZ