DESTEKLER

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Markalaşma yolunda üretim kapasitenizi arttırmak, kurumsallaşmak, insan kaynağı gelişimi ve ürün çeşitliliğinizin arttırılması için KOBİGEL Desteği’nden faydalanın. Ayrıca bu destek ile proje yönetim kapasitenize katkı sağlayın.
 
Üst Limit: 1.000.000 TL
                   Geri Ödemesiz Destek- En fazla 300.000 TL
                   Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL
 
Proje Süresi: En çok 36 Ay
Desteklenen Proje Giderleri: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Başkanlık tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
 
Destek Oranları:

  Proje Destek Oranı
1.ve 2. Bölgeler En Fazla %60
3. 4. 5. Ve 6. Bölgeler En Fazla %80

 

REFERANSLARIMIZ