DESTEKLER

KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ulusal teknoloji odaklarına yönelik gerçekleştirdiğiniz Ar-Ge çalışmalarının üretime geçmesi için finansman sağlayın. Yüksek katma değerli ürün ve üretim altyapısı ile ülke ekonomisine katkı sağlayın.
 
Üst Limit: 5.000.000 TL
Proje Süresi: En çok 36 Ay

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Desteklenen Proje Giderleri:

İşletme Ölçeği Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)
Makine-Teçhizat ve Yazılım için Destek Oranları
(Geri Ödemesiz – Geri Ödemeli)
Mikro İşletmeler %70
Yüksek Teknoloji: +%5
 
 
%100
Orta ve Küçük İşletmeler %60
Yüksek Teknoloji: +%5
 

REFERANSLARIMIZ