DESTEKLER

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ürününüzün seri üretim ve ticarileşmesine yönelik destek alın. Ürününüzün üretim yatırımlarına fon sağlayarak üretim maliyetlerinizi düşürüp, rekabetçi olun.

Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Türü Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000  
 
 
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği  
150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000
Personel Gideri Desteği 150.000

REFERANSLARIMIZ